Izba Notarialna Poznań

Izba Notarialna w Poznaniu

w POZNANIU

SĄD DYSCYPLINARNY

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy z rozdz. 6 Prawa o notariacie oraz pomocniczo przepisy postępowania karnego.

Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny wybierani są przez Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby na trzyletnią kadencję.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny stanowi drugą instancję odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych.

Skład Sądu Dyscyplinarnego:

  • not. Joanna Zys - Przewodniczący
  • not. Jarosław Sielecki - Z-ca Przewodniczącego
  • not. Andrzej Adamski
  • not. Małgorzata Bączyk-Ostrowska
  • not. Aleksander Chojnacki
  • not. Daniel Folwarski
  • not. Michał Iżykowski
  • not. Anna Kantorska
  • not. Janina Katyńska-Urban
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.